Archives

, , Posted by on

Thuế suất chuyển nhượng bất động sản năm 2015

Từ ngày 1/1/2015. Khi giao dịch chuyển nhượng bất động sản sẽ chịu một mức thuế suất 2% trên số thu nhập chuyển nhượng. Với phương pháp áp thuế suất chuyển nhượng bất động sản này sẽ giúp cho người đi khai và đóng thuế dễ dàng và nhanh chóng hơn!!!

Continue reading